Dovolená 2022 - nárok na dovolenou a jak se o ní žádá?

Dovolená je právem každého zaměstnance, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru. Její náležitosti stanovuje zákoník práce. Na kolik dní dovolené máte nárok, kdo rozhoduje o jejím schválení a jak si o ni můžete požádat sami v systému DaySwaps, se dozvíte v následujícím přehledu.

Nárok na dovolenou

Na základě zákona č. 285/2020 Sb. (Dovolená zákoník práce) se v minulém roce zavedla nová pravidla při způsobu výpočtu dovolené pro zaměstnance. Základní zákonná výměra dovolené je uvedena v týdnech, výše dovolené se ale počítá podle týdenní pracovní doby určené v hodinách.

Pro zaměstnance, kteří pracují po celý kalendářní rok (52 týdnů) na osmihodinových směnách pětkrát za týden, se prakticky nic nezměnilo. Při tomto úvazku, kdy odpracují 40 hodin týdně, mají nárok na 160 hodin dovolené. To je v přepočtu 20 pracovních dnů, tedy minimální počet dní dovolené, který stanovuje zákon.

Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytovat více dní dovolené nad rámec zákonné výměry. Například při smluvených 25 dnech má zaměstnanec nárok na 200 hodin dovolené.U polovičního úvazku, který činí 20 hodin týdně, má zaměstnanec minimální nárok na 80 hodin dovolené.Při přepočtu na dny záleží také u polovičního úvazku na délce pracovní doby, například při osmihodinových směnách činí dovolená 10 dnů.

Některé profese mají ze zákona nárok na delší dovolenou než ostatní zaměstnanci, například pedagogickým a akademickým pracovníkům náleží dovolená ve výši osmi týdnů v kalendářním roce. Zaměstnancům státních podniků, municipalit, rozpočtových a příspěvkových organizací přísluší pět týdnů dovolené. Existuje i takzvaná dodatková dovolená, na kterou mají nárok skupiny zaměstnanců, které dle zákoníku práce vykonávají obzvláště obtížnou práci.

Nárok na poměrnou část dovolené má i zaměstnanec, který neodpracoval u jednoho zaměstnance celý kalendářní rok. Po čtyřech odpracovaných týdnech vzniká za každý odpracovaný týden nárok ve výši 1/52 z celkového nároku. Za dobu, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, mu přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Čerpání dovolené

O čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnanec sice o dovolenou může požádat sám, je však na zaměstnavateli, jestli ji schválí, není to totiž jeho povinnost. Může se také stát, že vám zaměstnavatel nařídí dovolenou v době, kdy jste ji nechtěli, musí tak ale učinit s dostatečným předstihem.

Zaměstnavatel rovněž může nařídit celozávodní dovolenou, ta však může trvat maximálně dva týdny (u uměleckých souborů čtyři). Existují dva případy, kdy o čerpání dovolené nerozhoduje zaměstnavatel. Prvním případem je čerpání řádné dovolené hned po mateřské dovolené, kdy stačí zaměstnavatele pouze informovat. V druhém případě jde o převedenou dovolenou z předcházejícího roku, která nebyla vyčerpána do 30. června. Do té doby o jejím čerpání rozhoduje zaměstnavatel, poté už její čerpání stačí pouze oznámit.

Zákoník práce uvádí, že alespoň jedna část dovolené by měla mít dva týdny vcelku, pokud zaměstnanec dostává dovolenou v několika částech. Zaměstnanec a zaměstnavatel se ale mohou domluvit na jiné délce jejího čerpání. Minimální délka dovolené by však měla být alespoň v délce půlky pracovní směny (například čtyři hodiny při osmihodinových směnách)

Zaměstnavatel má výjimečně nárok už schválenou dovolenou zrušit, nebo zaměstnance z dovolené odvolat. V takovém případě má povinnost nahradit všechny náklady, které kvůli tomu zaměstnanci vznikly.

Žádání o dovolenou v systému Dayswaps

Pro firmy, které využívají Dayswaps, je celý proces žádání o dovolenou a její schvalování jednodušší. Manažer totiž v přehledném systému s kalendářem vidí fond dovolené u každého zaměstnance. Podle potřeby jej může upravovat, například přidat dny z nevybrané dovolené z předcházejícího roku. Všechny provedené změny jsou v aplikace hned viditelné.

Manažer také může v systému vybrat, na které dny chce zaměstnanci zadat dovolenou.Pokud by vybral den, kdy má směnu, systém jej na to upozorní a nabídne mu možnosti, co v takovém případě dělat. Manažer může směnu například přidělit někomu jinému.

Zaměstnanci si v systému Dayswaps o dovolenou mohou požádat i sami, pokud jim to zaměstnavatel povolí. Mohou tak učinit přes webovou či mobilní aplikaci. V kalendáři si vyberou dané období, ve kterém by dovolenou chtěli čerpat. Žádost se pak odešle manažerovi, který ji v systému uvidí jako čekající na schválení.

Rozhodování o schválení dovolené je díky systému pro manažera snazší, vidí totiž v kalendáři, kdo už v daném období má volno a jestli budou směny dostatečně pokryté. Pokud by tomu tak nebylo, může dovolenou zamítnout. Jak už jsme totiž zmínili, zaměstnavatel nato má právo.

Objevte více z Dayswaps zdrojů
E-book
Stáhněte si jedinečný návod jak perfektně pracovat se směnami.
Zjistit více
Zjistit více
Webináře
Přihlaste se na pravidelné webináře s našimi experty.
Zjistit více
Zjistit více
Nápověda
Získejte rady a odpovědi od Dayswaps týmu na vaše dotazy.
Zjistit více
Zjistit více