Souhlas s užitím osobních údajů

 

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Dayswaps dostupné v síti Internet z internetové adresy www.dayswaps.com a www.nasmenu.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Dayswaps , datum narození , místem podnikání Dayswaps CZ, s.r.o. , IČO: 06649696 , se sídlem Španielova 1302/74, 163 00, Praha 6 (dále též jako „správce“), a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány :

 • správcem;
 • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
 • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
 • Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 • Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas
 • poskytuji, je použití osobních údajů pro:
 • zasílání obchodních nabídek správce;
 • marketingové účely;
 • poskytování osobních údajů třetím osobám;
 • zařazení osobních údajů do databází;
 • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • v písemné podobě;
 •  
 • Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut kliknutím na tlačítko s nápisem Souhlasím s úžitím osobních údajů v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.