Podporuje nás dotace Pražský voucher

V roce 2019 získala naše firma Dayswaps podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Tato podpora je mířena na účast firmy Dayswaps na projekt PR propagace společnosti Dayswaps CZ, s.r.o. v Praze za účelem zvýšení povědomí veřejnosti a zlepšení vnímání značky Dayswaps společně s zlepšením komunikace. Očekávanými výstupy jsou prezentace do tištených či online médií.

Projekt PR propagace Dayswaps je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledek projektu: aktuálně probíhá