Terms, Conditions & GDPR

Terms & Conditions

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání aplikace Dayswaps.

Personal data (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů, ve smyslu zpracování a ochrany osobních údajů (Nařízení GDPR).

Cookies

Souhlas se zpracováním souborů Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě.