Podporuje nás dotace Pražský voucher

V roce 2019 získala naše firma Dayswaps podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Tato podpora je mířena na účast firmy Dayswaps na projekt PR propagace společnosti Dayswaps CZ, s.r.o. v Praze za účelem zvýšení povědomí veřejnosti a zlepšení vnímání značky Dayswaps společně s zlepšením komunikace. Očekávanými výstupy jsou prezentace do tištených či online médií.

Projekt PR propagace Dayswaps je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledek projektu:

Tiskové zprávy:

https://www.mediar.cz/dayswaps-pouziva-chatbota-k-planovani-smen-zamestnancu/
https://www.systemonline.cz/zpravy/aplikace-dayswaps-pro-planovani-smen-z.htm

https://www.systemonline.cz/zpravy/nova-verze-aplikace-dayswaps-pro-planovani-smen-nabizi-vylepseny-planovaci-kalendar-z.htm

http://www.rssmonitor.cz/rss/clanek/2019/08/783256/nova-verze-aplikace-dayswaps-pro-planovani-smen-nabizi-vylepseny-planovaci-kalendar/

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=4v0XibovWCY

Akce a školení na adrese Pařízská 13

a další výstupy jako monitoring, PR poradentsví, grafika a texty.