Dayswaps stále vylepšujeme,
podívejte se co jsou poslední novinky

17.2.2022

Vylepšení Docházky

Nové

 • zamykání Docházky, včetně dvou stupňového schvalovacího procesu v DS PRO
 • přiřazení úvazku na směnu
 • nové filtry v Kalendáři pro lepší uživatelskou zkušenost a snažší ovládání
 • infobox Vyrovnávací období v Docházce pro lepší práci s obpracovanou dobou

Vylepšené

 • vylepšení otevíracích lišt (dropdown)
 • fulltext vyhledávání ve filtrech
 • povolení změn názvu Oblastí v DS PRO
 • grafická úprava úvazků v kartě zaměstnance

Opravené

 • drobné opravy
30.11.2021

Modály a karty zaměstnance

Nové

 • nový design všech oken (modálů)
 • nová karta zaměstnance
 • vlastní řazení lidí v Kalendáři
 • Dayswaps PRO poprvé na světe -> https://dayswaps.com/pro
 • přidání funkce Pravého kliknutí pro přidání Nepřítomnosti
 • celková Kapacita v Kalendáři, která zobrazuje počet odpracovaných hodin vůči potřebě

Vylepšené

 • neomezený počet vzorů směn
 • nové zobrazení bývalých zaměstnanců
 • úpravy kolem KS Portal modulu
 • zrychlení načítání aplikace a snížená spotřeba dat
 • úpravy přečtení Zpráv pro lepší přehlednost

Opravené

8.12.2021

Celková kapacita a reporty

Nové

Vylepšené

 • upravené zobrazování informací v Kapacitách
 • drobné uživatelské vylepšení skrze aplikaci
 • upravený design Pozic a Lokalit
 • úpravy formátů čísel a rozdělení slpupců v DS PRO

Opravené

 • oprava chyb se skrytým Varováním v kartě zaměstnance
6.1.2022

Tabulky a transfery

Nové

 • Transfery v DS PRO
 • možnost znovu aktivovat odebrané uživatele
 • hromadné úpravy v tabulkách Zaměstnanci a v Kalendáři

Vylepšené

 • mazání a duplikace cyklů
 • fixní sloupce v tabulkách
 • nový design stránky Modulů pro lepší orientaci
 • úpravy KPI sloupců v DS PRO
 • hromadné rušení filtrů
 • uživatelské vylepšení úvazků v kartě zaměstnance
 • grafické vylepšení Kapacit v kalendáři

Opravené

 • opravené prohození směn v mobilní aplikaci
 • opravené problémy s výběrem lidí v nabídce směn
20.1.2022

Hromadné akce a UX

Nové

 • nová lišta úprav v celém systému (sjednocená umístění a styl fungování)

Vylepšené

 • UI při výběru lidí v modálech (oknech)
 • zlepšené uživatelské prostředí UX pro hromadnou úpravu
 • úpravy okna pro Export, více možností (např. řazení dle vlastního výběru)
 • Reporty zaměstnanců mají lepší výběrníky
 • aktivace Modulů z více míst
 • opravy pádu mobilní aplikace
 • drobné úpravy v zaměstnanecké kartě

Opravené

 • refaktoring - pročištění a zrychlení kódu
 • fix drobných problémů s pádem aplikace
31.1.2022

Docházka a její vylepšení

Nové

 • zamykání docházky a doustupňové schvalování v Dayswaps PRO včetně notifikace nadřízeného
 • možnost změny úvazku na směně pro správné započítání hodin do jednotlivých úvazků
 • export docházky do KS programu

Vylepšené

 • výběrník měsíců

Opravené

 • oprava exportu tisku excelu podle lokalit
 • oprava počítání odpracovaných hodin
 • KS opravy přiřazování pozic
 • zobrazení pozic při řazení dle Pozic
 • opravené problémy s Autorizací
 • řazení zaměstnanců v dropdownech dle Příjmení
18.11.2021

Karta zaměstnance

Nové

 • Vlastní řazení v kalendáři - ode dneška si můžete nastavit u každého zaměstnance preferovanou pozici v kalendáři
 • Přehled minulých kolegů v záložce Lidé

Vylepšené

 • Karta zaměstnance - rychlost, úvazky s větším detailem o zaměstnanci, grafika
 • Modály
 • Vzory směn - nyní lze vytvářet neomezené množství včetně stránkování

Opravené

21.10.2021

Docházka

Nové

 • Modul Docházky - nyní máte možnost spravovat svou docházku přímo v Dayswaps a data poté odeslat přímo své účetní. Více o modulu zde:
 • Design Kalendáře dostal nový kabátek, je nyní přehlednější a vejde se do něj více potřebných informací

Dayswaps Docházka

Vylepšené

 • Snížili jsme množství přenášených dat
 • Zrychlili jsme načítání aplikace

Opravené

 • Tisk s poznámkami
 • Opravy grafických chyb
25.8.2021

Tabulky a Nepřítomnosti

Nové

 • Modulární tabulky - od začátku jsme předělali tabulky našeho systému pro lepší přehlednost a jednotnost použití, to nám v dlouhém čase otevře mnoho možností a můžete se těšit i na opravdu skvělé nové funkce
 • Nepřítomnosti získali nové funkce a můžete si tam přesně nastavit jak se vše má chovat podle vašich potřeb a to od délky, započítávání do fondu až po žádosti zaměstnanců na danou nepřítomnost
 • Mobilní aplikace má nové funkce - Přidat nedostupnost, zobrazit Rozpis směn, přehled Nepřítomností
 • Nový modul KSportal
 • API klíče v nastavení podniku, pro pohodlné napojení Dayswaps na další služby

Vylepšené

 • Rychlejší zadávání emailů zaměstnanců přímo v tabulkách
 • Exporty jakékoliv tabulky
 • Rychlost kalendáře při scrollování
 • Nové funkce filtru

Opravené

 • V aplikaci se nezobrazí Nabídky z minulosti, pokud jsou nevyřešené
 • Oprava nastavení Vyrovnávacího období
 • Oprava započítávání Nepřítomností do fondu
29.6.2021

Vzory směn

Nové

 • Vzory směn - nyní můžete vytvářet pravidelné směny do vzorů a z nich skládat měsíční směny, denní šablony či pracovní cykly zaměstnanců. Vše funguje jako s normálními směnami a celý proces práce se směnami zrychlíte až o 60% #efektivita

Vylepšené

 • Ukončování nabídek před směnou s možností úpravy v Nastavení
 • Tisk směn - nyní lze v jednom dni vytisknout více směn i v kombinaci s nepřítomností
 • Přehlednější Moduly a jejich zapínání/vypínání
 • Zprávy - linky ve zprávách otevřou odkaz v nové záložce
 • Tlačítko Zobrazení nyní obsahuje více možností pro skrývání/zobrazování částí kalendáře
 • Vylepšené započítávání hodin v zaměstnaneckém přehledu

Opravené

 • Odebírání skrytých manažerů
 • Nabídky zaměstnancům s nepřítomností
 • Zaokrouhlování hodin