Dayswaps stále vylepšujeme,
podívejte se co jsou poslední novinky

18.5.2021

Štítky směn a jejich data

Nové

 • Vytváření vlastních štítků směny a jejich přidávání na směnu, kdy tyto informace se propisují do reportů směn
 • Přidávání poznámek od zaměstnanců při aktivaci směny v Pohotovosti

Vylepšené

 • Potvzení smazání směn v celém dni
 • Security

Opravené

 • Malé bugfixy
13.4.2021

Drag&select + VO

Nové

Vylepšené

 • vylepšení funkce Drag&select, kdy můžete lépe pracovat s vládáním směn tažením přes kalendářová pole
 • Vyrovnávací období mají možnost natavení na rovnoměrné/nerovnoměrné rozdělení pracovní doby
 • Zákoník pracuje s nově upravenými vyrovnávacími obdobími
 • Tisk směn z kalendáře zpětně až 12 měsíců a 12 měsíců i dopředu

Opravené

23.3.2021

Pohotovost

Nové

 • Systém nově upozorní na vložení směn do existujících nepřítomností
 • Systém nově se uživatele zeptá co dělat s vložením Nepřítomnosti do směny
 • Lze kopírovat směny pomocí funkce Drag & Select, tedy vybrat směnu a tu poté vkládat tažením přes pole
 • Nový MODUL - Pohotovost - zvládnete plánovat zaměstnancům pohotovost s možností jejich aktivace a započtení času aktivní směny v této době

Vylepšené

 • Nabídnout směnu jakémukoliv zaměstnanci, ne jen těm co byli při spuštění Nabídky
 • High Avalability - zlepšili jsme dostupnost systému z 99,95% na 99,999%
 • ID směny v Nabídkách pro lepší poskytnutí podpory
 • Rychlost systému se opět zlepšila
 • Podívali jsme se na vylepšení zabezpečení
 • Notifikace mají nově odkazy i mimo systém Dayswaps

Opravené

 • Transfery - vypnutý modul nabídek u propojeného podniku
 • kopírování flag na směnách + poznámky na směnách
 • chybějící info o úvazku v kalendáři
 • menší grafické opravy
 • hopkající kalendář
 • filtr na varování již neukazuje dále info na směnách
 • renderování nových userů ihned po přidání

13.12.2020

Prosinec ve znamení kapacit

Nové

Modul: Kapacity
 • Na základě vašich požadavků připravený modul
 • Nastavení vlastních jednotek - hovory, Koruny, balíky, ...
 • Sledování kapacity na úrovni pracovní pozice
 • Úprava kapacity pro každého zaměstnance
 • Přehled v kalendáři o naplnění kapacity
 • Nastavení upozornění na splnění kapacit s možností rozptylu kapacity
 • Snadné nastavení potřeb na celý měsíc
Modul: Reporty
 • Kontrola informací, kterou jste si sami navrhli
 • Nemusíte exportovat do Excelu, ale můžete
 • Pracujte s informacemi a definujte si co Vás zajímá
 • Podnikové reporty - pro informace ohledně celého podniku
 • Zaměstnanecké reporty - detail na úrovni každého zaměstnance

Vyrovnávací období
 • Nastavte si délku vyrovnávacího období a snadněji sledujte jeho naplnění
 • Přehled o plnění přímo v kalendáři
 • Sledování využití dovolené (dle nového zákoníku práceplatného od 1.1.2021)

Vylepšené

Notifikace
 • Detailnější s lepším přehledem
Zobrazení
 • filtry s větším detailem
 • zoom aplikace pro větší či menší monitory

Opravené

 • fialová smrt při vybírání zaměstnanců
 • export směn z roku 2021
 • mazání zaměstnanců
 • vertikální zarovnání směn v kalendáři

12.2.2021

Velký únorový update

Nové

Mobilní aplikace
 • Mobilní aplikace pro iOS a Android
 • Funkce pro zaměstnance pro snazší přístup ke směnám
 • Offline mód pro získání informací i bez internetu
 • Notifikace o novinkách (PUSH)
 • Centrum nabídek směn
 • Prohození a Nahrazení přiřazené směny
 • Český a Anglický jazyk aplikace
Další
 • Přidání preferencí pro notifikace
 • Nastavení modulů dle potřeb provozu

Vylepšené

Přepracované nabídky směn
 • Přidání žádosti o výměnu, aby manažer mohl vybrat zda chce schvalovat žádosti od zaměstnanců než se odešlou kolegům
 • Snadnější nabízení více směn najednou (Burza)
 • Lepší přehled o probíhajících směnách
 • Finální schválení obsazení směny, kdy se manažer může rozhodnout zda chce kontrolovat výsledek obsazení směny
Rychlost
 • opět jsme zrychlili fungování aplikace

Opravené

20.10.2020

Říjnová nálož novinek

Nové

 • Rychlé menu směn (pravý klik myší)
 • Notifikační centrum
 • COVID pracovní skupiny  
 • Zoom kalendáře

Vylepšené

 • o 23% rychlejší načítání
 • Ovládací panel směn
 • Klávesové zkratky
 • Tisk směn - až 34 zaměstnanců na A4
 • Zpřehlednění všech menu
 • a mnoho grafický vylepšení

Opravené